Crna Gora priznata u NATO alijansi

Crna Gora priznata u NATO alijansi

(Tokom divanjenja sa ambasadorkom Republike Bugarske u Crnoj Gori, gđom Maglenom Plugčievom Aleksandrovom. Za više slika posjetiti našu Galeriju.)

Crna Gora je dostigla određene standarde, njene institucije su postale kredibilne, a bezbjednost zemlje stabilna, zbog čega je prepoznata u NATO alijansi, dok je crnogorskim studentima omogućeno da konkurišu za stipendije koje nudi članstvo u vašoj alijansi.

Ovo je poručeno tokom divljenja u organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u okviru projekta „Zauzmite stav za buduće perspektive: Alijansa mladih i NATO“, koji finansira Odjeljenje za javnu diplomatiju NATO-a.

Ambasadorka Republike Bugarske u Crnoj Gori Meglena Plugčieva Aleksandrova rekla je da je članstvo u NATO savezu važno za cijelu jugoistočnu Evropu.

„Za Bugarsku je članstvo u NATO-u bilo veoma važno, imajući u vidu da je samo članstvo postiglo značajan spoljnopolitički status. Osim toga, članstvom smo privukli veliki broj investitora, a to je uticalo i na dobrobit samih građana. “, rekla je Plugčieva Aleksandrova.

Govoreći o poziciji Bugarske nakon ulaska u NATO, ona je rekla da je ojačana perspektiva za mlade, kao i da je postignut značajan razvoj te zemlje.

“Pogodnosti članstva Bugarske u NATO-u nisu isključivo u sferi sigurnosti, već je cijela zemlja nastavila da se razvija, potvrdila partnerstva i stoga kaže da je ovo istorijski događaj za Bugarsku, s obzirom na potpune pozitivne ishode članstva”, rekla je Plugčijeva. Alexandrova.

Šefica Direktorata za NATO, Evropsku uniju i mirovne operacije u Ministarstvu odbrane Crne Gore Radmila Perović rekla je da je cilj Crne Gore, nakon obnove nezavisnosti, izgradnja društva zasnovanog na demokratskim vrijednostima.

“Sama činjenica da je Crna Gora ušla u NATO savez znači ostalim članicama da je naša država dostigla određene standarde, da su njene institucije sada kredibilne i da je država stabilna. To znači da će turisti prije doći kod nas nego u neku državu koja nije članica NATO-a, jer su ovdje sigurni”, rekao je Perović.

“Svako ima svoje nacionalne interese i shvaćanja, ali su uprkos tome zasnovani na temeljnim demokratskim vrijednostima – demokratiji, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava. “Snaga NATO saveza je ono što 29 zemalja uspijeva nađu zajednički stav, uprkos njihovim nacionalnim interesima, jer je u tom savezu najvažnije jedinstvo i solidarnost“, rekao je Perović.

„Crnogorski studenti su apsolutno konkurentni i dobijaju priliku da napreduju u sedištu NATO-a, gde ne rade samo vojnici ili studenti političkih nauka, već pravnici, ekonomisti, IT stručnjaci, kao i stručnjaci iz drugih oblasti. To je prilika za mlade da rad u multikulturalnom okruženju, gdje imaju priliku da vide kako izgleda proces donošenja odluka u 29 država članica i to je odlična prilika za dalje profesionalno usavršavanje“, rekao je Perović.

“Preliv direktnih stranih investicija u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu povećan je za čak 66 odsto. “Sigurnost je temelj države, što je preduslov za svaki dalji društveni, ekonomski, ekonomski napredak”, rekao je Perović. .

Programski menadžer CEDEM-a, Ognjen Marković, podsjetio je da je omladinski rejv sa ambasadorom Republike Bugarske u Crnoj Gori treći od četiri mitinga koji će biti realizovani, tokom kojih će mladi moći da uspostave dijalog sa ambasadorima zemalja članica. NATO.

„Projekat „Zauzmimo stav za buduće perspektive: Alijansa mladih i NATO“ ima za cilj da poveća nivo znanja i informisanosti mladih ljudi u Crnoj Gori o vrijednostima i misiji NATO-a, kao međunarodne organizacije čiji je naš država je punopravna članica od 2017. godine. Važno je da se mladi ljudi, kao budući akademci koji se možda profesionalno usavršavaju u tom pravcu, informišu o ovoj temi“, rekao je Marković.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial