Objavljeni rezultati istraživanja “Stavovi građana prema medijaciji”

Objavljeni rezultati istraživanja “Stavovi građana prema medijaciji”

CEDEM je objavio rezultate istraživanja „Stavovi građana o medijaciji/medijaciji“ sprovedenog u okviru projekta „Podrška unapređenju transparentnosti i efikasnosti crnogorskog pravosuđa“ koji finansira Ministarstvo pravde.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial