Građane treba informisati o mogućnostima i educirati o prednostima medijacije

Građane treba informisati o mogućnostima i educirati o prednostima medijacije

Oko 60 odsto građana Crne Gore podržava ideju vansudskog rješavanja sporova, ali je broj onih koji su čuli za medijaciju na istom nivou kao prije šest godina, zbog čega su informacije i edukacija ključni kada je u pitanju posredovanje.

Ovo je saopšteno na konferenciji za novinare Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), povodom predstavljanja rezultata istraživanja „Stavovi građana o medijaciji“, sprovedenog u okviru projekta „Podrška unapređenju efikasnosti i Transparentnost crnogorskog pravosuđa“. uz podršku Ministarstva pravde.

Programski menadžer CEDEM-a Ognjen Marković rekao je da je istraživanje sprovedeno od 5. do 17. jula, sa 1.002 ispitanika, a da je CEDEM 2013. godine u saradnji sa OEBS-om sproveo istraživanje o medijaciji.

Na pitanje da li ste vi ili vama bliski imali iskustva sa sudom u posljednje tri godine, u oktobru 2013. 68,3 posto građana je reklo da nema iskustva sa sudom, a 72 posto u julu ove godine. građana. Broj onih koji su imali iskustvo sa sudom smanjen je sa 31,7 na 28 odsto”, rekao je Marković u PR Centru.

Prema njegovim riječima, ideju da se problemi rješavaju van suda 2013. godine podržala je manje od četvrtine građana, dok danas tu ideju podržava preko 60 odsto građana.

“S druge strane, prije šest godina gotovo 65 odsto građana nije imalo stav o ovom pitanju, a danas tek svaki deseti građanin spada u ovu kategoriju”, rekao je Marković.

Iako se stav o vansudskom rješavanju sporova progresivno mijenja, kako je objasnio, kada je u pitanju sama medijacija, nema bitnih razlika između ove dvije studije.

“Broj građana koji su čuli za medijaciju danas je manje-više na istom nivou kao prije šest godina. Oni koji nisu znali da u sudskom sistemu postoji način koji se zove medijacija/medijacija, 2013. godine bilo ih je 67,5 posto, dok je ove godine taj broj porastao na 68,9 posto. Broj onih koji su znali smanjen je sa 31,8 posto na 29,9 posto”, rekao je Marković.

„Kada je riječ o saznanju da se problemi mogu riješiti medijacijom, danas je manje-više isti broj građana koji imaju to znanje kao 2013. godine. Na pitanje da li ste znali da svoj spor možete riješiti posredovanjem/medijacijom i bez pokretanja sudskog postupka, 74,6 odsto građana je prije šest godina reklo da ne zna, a ove godine je to reklo 71,5 odsto ispitanika. Broj onih koji su znali u 2013. godini iznosio je 25,4 odsto, a ove godine 28,5 odsto“, rekao je Marković. .

Dominantni izvori informacija o medijaciji, kako je naveo, identični su kao i prije šest godina, a to su mediji, prijatelji i rodbina.

“U oktobru 2013. godine broj onih koji su znali kome da se obrate bio je 8,8 posto, a taj broj je porastao na 14,7 posto u 2019. godini. Procenat onih koji ne znaju kome da se obrate smanjen je sa 91,2 posto na 85,3 posto. “, rekao je Marković.

Da postoji Centar za medijaciju/medijaciju, kako je rekao, 2013. godine čulo je 19,7, a ove godine 20,5 odsto građana, dok 80,3 odsto ispitanika 2013. godine nije čulo da postoji Centar, a ove godine 79,5 odsto građana odgovorio na taj način.

Marković je naveo da danas veći broj građana zna šta su posrednici i šta treba da rade, nego što je to bio slučaj 2013. godine.

„Na pitanje da li znate ko su posrednici/posrednici i šta treba da rade, 2013. godine nisu znali 82,1 odsto, a ove godine 73,4 odsto. Procenat onih koji znaju ko su posrednici i šta im je posao. povećao se sa 17,9 na 26,6 odsto“, rekao je Marković.

“Ovaj procenat je danas tek nešto veći nego 2013. godine.” Kao razloge zašto bi spor radije rješavali sudskim putem, ispitanici su naveli da se radi o povjerenju, stručnosti, pravičnosti sudskog postupka, ali su naveli i da nemaju informacija o medijaciji i da ona nije zaživjela u praksi. “, rekao je Marković.

Na pitanje da li biste vi lično bili zainteresovani za rješavanje spora ako imate spor, rekao je da je 2013. godine bilo 65,7 posto onih koji su odgovorili pozitivno, a ove godine 63,7 posto, te da je taj broj neznatno povećan. onih koji spor ne bi rješavali posredovanjem sa 34,3 na 36,3 posto.

“Smanjen je broj građana koji bi sporove rješavali sudskim putem, a povećan je broj onih koji bi rješavali putem medijacije. Međutim, najveći broj onih koji ne znaju i ne mogu procijeniti da li bi radije rješavali sporove spor koji imaju na sudu ili putem medijacije“, objasnio je Marković.

Istakao je da je vrlo mali broj građana koji lično, ili čiji su srodnici imali iskustva sa medijacijom.

“Ovaj podatak pokazuje da je broj onih sa iskustvom danas manji nego 2013. godine. Procenat onih koji nisu imali iskustva s medijacijom porastao je sa 90,8 na 96,2 posto, a postotak onih koji su imali iskustva s medijacijom smanjen sa 7,6 na 3,8 odsto“, rekao je Marković.

Oni koji su imali iskustva s medijacijom, kako je rekao, to iskustvo ocjenjuju znatno pozitivnije nego što je to bio slučaj 2013. godine.

“Ovo iskustvo je u 2013. godini uglavnom negativno ocijenilo 47,1 građana, a ove godine svega 10,3 posto. Procenat onih koji su ovo iskustvo ocijenili vrlo pozitivnim porastao je sa 34,6 na 43,4 posto”, rekao je Marković.

“Onih koji su generalno nezadovoljni 2013. godine bilo je 49,2 posto, a ove godine 10,6 posto. Vidimo veliku razliku kada pogledamo odgovor veoma zadovoljni. Ove godine je taj postotak bio 47,1 posto, dok je 2013. bilo je 27,3 odsto“, rekao je Marković.

Pojasnio je da se pozitivan trend vidi kada je u pitanju zadovoljstvo građana saradnjom, odnosno radom Centra za medijaciju i samih medijatora.

“Danas je značajno više građana nego 2013. godine, koji su vrlo pozitivno ocijenili iskustvo pregovora koji su se odvijali uz pomoć medijatora. “Oni koji su imali pozitivna iskustva s medijacijom, kao ključnu prednost navode brzinu i efikasnost, a mali broj onih koji su imali negativno iskustvo nije zadovoljan generalno ponašanjem medijatora“, objasnio je Marković.

Preko 72 posto građana koji su imali iskustva u medijaciji bi, kako je rekao, ponovo izabralo medijaciju prije suđenja.

“Ovaj postotak je znatno veći nego 2013. godine, kada je iznosio 45,1 posto.” A preko 80,3 posto građana preporučilo bi prijateljima ili rođacima da spor ili spor koji imaju rješavaju posredovanjem. Ovaj procenat je skoro duplo veći u odnosu na istraživanje iz 2013. godine“, naveo je Marković.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial