U Beranama je održana edukativna radionica za pripadnike RE populacije

U Beranama je održana edukativna radionica za pripadnike RE populacije

(G-đa Jasmina Kalač tokom edukativne radionice za pripadnika RE populacije u Beranama. Za više slika posjetiti našu Galeriju.)

Uspješno je završena treća i posljednja edukativna radionica za pripadnike RE populacije o pravima, uzrocima, posljedicama i načinima suzbijanja nasilja u porodici, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova, koja je održana u Beranama 15.08.2019. .godine.

Edukativne radionice za pripadnike RE populacije u Beranama održava se u okviru projekta „Zajedno do održivih rezultata u borbi protiv nasilja u porodici, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova“, koji finansijski podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Pored Berana, radionica je održana u Tivtu i Podgorici.

Predavač na radionici je bila gđa Jasmina Kočan.

Cilj projekta je doprinijeti prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova među RE populacijom, kroz jačanje multisektorske, koordinisane saradnje svih relevantnih institucija, organizacija i institucija na lokalnom nivou, ali i podizanje svijesti. laičke i stručne javnosti. prema RE populaciji i potrebi povećanja osjetljivosti, kao jednog od preduslova za suzbijanje ovih problema.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial