CEDEM je potpisao Beogradsku deklaraciju o socijalnom preduzetništvu

CEDEM je potpisao Beogradsku deklaraciju o socijalnom preduzetništvu

„Socijalno preduzetništvo je jedan od mogućih izlaza iz krize u regionu i zato je veoma važno da vlade u regionu obezbede podsticajne uslove za razvoj socijalnog preduzetništva, podstaknu veću saradnju sa poslovnim sektorom i unaprede konkurentnost socijalna preduzeća.” .

Ovo je poruka sa prvog regionalnog Foruma društvenih inovacija, koji je održan u petak, 14. marta 2014. godine u organizaciji Pametnog kolektiva i Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva na Zapadnom Balkanu i Turskoj potpisali su predstavnici organizacija iz Albanije, BiH, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske. preuzimaju obavezu razvoja socijalne ekonomije kao relevantnog modela za društveno održivi razvoj čitavog regiona. Ovu inicijativu je već odobrilo više od 300 organizacija koje su do sada podržale Deklaraciju.

CEDEM je takođe potpisao Deklaraciju, a potpisivanje je i dalje moguće putem interneta: http://belgradedeclaration.net/.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial