CEDEM predstavio studije o socijalnoj zaštiti i zapošljavanju RE populacije

CEDEM predstavio studije o socijalnoj zaštiti i zapošljavanju RE populacije

„Uprkos naporima koje država preduzima, socijalni položaj romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori je i dalje nezadovoljavajući,  dok je po mišljenju pripadnika ove zajednice, pomoć koju država pruža nedovoljna u odnosu na probleme sa kojima se suočavaju“ – saopšteno je na okruglom stolu koji je organizovao CEDEM povodom predstavljanja studija o socijalnoj zaštiti i zapošljavanju RE populacije.

Studije su pripremljene u okviru projekta Podrška socijalnoj zaštiti romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori, koji je finansiran od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore.

Prema ključnim nalazima studija, postoje brojni indikatori koji ukazuju na izražen rizik od siromaštva i socijalne isključenosti ove zajednice. Nedostatak ličnih dokumenata, česte migracije i nizak stepen informisanosti o pravima iz domena socijalne zaštite otežavaju pristup pravima, posebno među RE IRL populacijom bez regulisanog pravnog statusa. Uprkos pomacima na planu obrazovanja, niska stopa aktivnosti i kritično visoka stopa nezaposlenosti jasno ukazuju na nezadovoljavajući pristup Roma i Egipćana tržištu rada, posebno kada su u pitanju žene, mladi i raseljena i interno raseljena lica. Većina pripadnika ove zajednice nema kvalifikacije koje odgovaraju potrebama tržišta rada, što čini jednu od ključnih barijera za pristup zapošljavanju. Dominira neformalna zaposlenost u čijem lancu Romi i Egipćani zauzimaju posljednje mjesto, dok je broj onih koji su zaposleni na neodređeno vrijeme veoma nizak i kreće se na nivou od 5% radno aktivnog RE stanovništva. Život u hroničnom siromaštvu izlaže ovu zajednicu brojnim zdravstvenim i bezbjednosnim rizicima i često rezultira pojavom dječjeg rada koja nije sankcionisana na djelotvoran i održiv način. Rezultati zapošljavanja Roma i Egipćanima u javnom sektoru, veoma su limitirani, posebno kada su u pitanju organi lokalne uprave. Činjenica je i da poslodavci nerado primaju na posao Rome i Egipćane i rijetko im povjeravaju stručne poslove, čak i kada ispunjavaju uslove datog radnog mjesta.

Sa druge strane, mjere socijalne politike su takve prirode da prvenstveno nastoje da saniraju posljedice siromaštva, ali ne i da podstaknu održivu integraciju RE populacije. Potrebni su dodatni napori na planu efikasnijeg planiranja, usmjeravanja i praćenja efekata mjera socijalne politike što se ne može sprovesti bez podataka o stvarnom socijalnom položaju RE zajednice. Međutim, činjenica se podaci u sistemu socijalne zaštite ne vode po etničkoj pripadnosti značajno otežava osmišljavanje i sprovođenje mjera usmjerenih ka poboljšanju položaja RE zajednice, jer se stvarni podaci često kriju iza nacionalnih prosjeka. 

Prema mišljenju CEDEM-a, neophodne pomake koje EU očekuje od Crne Gore kada je u pitanju socijalno uključivanje marginalizovanih zajednica, nije moguće postići bez jasno definisane primjene afirmativne akcije u zapošljavanju i pristupu socijalnoj i dječjoj zaštiti, ali i znatno većeg uključivanja romskih NVO i predstavnika zajednice u definisanje prioriteta i pripremu i sprovođenje politika koje imaju za cilj postizanje suštinske ravnopravnosti RE zajednice u društvu. 

Putem sljedećih linkova možete preuzeti:

– Animirani spot o socijalnom uključivanju

 Studiju o socijalnoj zaštiti romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori

– Studiju o zapošljavanju romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori

 PowerPoint prezentaciju sa okruglog stola

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial