CEDEM je objavio “Zastupljenost žena u sektoru sigurnosti: ključna dostignuća i preporuke 2013-2019”

CEDEM je objavio “Zastupljenost žena u sektoru sigurnosti: ključna dostignuća i preporuke 2013-2019”

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

U okviru projekta „Inicijativa za osnaživanje žena: Obrazovanje za rodnu ravnopravnost“ koji se realizuje u partnerstvu sa Crnogorskim ženskim lobijem (CZL), a uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, CEDEM je objavio publikaciju „Zastupljenost žena u sektoru bezbednosti: Ključna dostignuća i preporuke 2013 – 2019“.

Publikacija sadrži: a) uporednu analizu ustavnog, zakonskog i institucionalnog okvira u pogledu zastupljenosti/jednakosti i/ili proporcionalnosti žena u sektoru bezbednosti (posebno u pogledu mehanizama pravne i institucionalne zaštite od diskriminacije); b) komparativna analiza podataka o zastupljenosti žena u sektoru bezbjednosti u periodu 2013 – 2018; c) preporuke za unapređenje učešća žena u sektoru bezbednosti.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial