Objavljene smjernice za primjenu etičkih standarda za zatvorske službenike

Objavljene smjernice za primjenu etičkih standarda za zatvorske službenike

CEDEM je objavio publikaciju “Smjernice za primjenu etičkih standarda za zatvorske službenike”.

Etički kodeks službenika i namještenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija usvojen je 12. novembra 2018. godine i primjenjuje se od 1.1.2019. godine. Etički kodeksi se uspostavljaju kao kodifikacije, odnosno zbirke pravila ponašanja i ponašanja koja su prihvatljiva sa stanovišta etičkih i moralnih normi zajednice, odnosno jedne profesije. Pridržavanje pravila objedinjenih Etičkim kodeksom osigurava jednoobrazno, zakonito, profesionalno i društveno prihvatljivo ponašanje, odnosno profesionalno ponašanje u skladu sa etičkim standardima. Prihvatanje profesionalnog i etičkog ponašanja ide korak dalje od primjene propisa u pravcu prihvatanja moralnih standarda dobrog ponašanja.


Smjernice, kao sastavni dio Kodeksa, sadrže tumačenja i komentare koji doprinose pravilnoj primjeni Kodeksa. Istovremeno, Smjernice su zasnovane na relevantnim domaćim i međunarodnim propisima i dokumentima, posebno na Evropskim zatvorskim pravilima i Smjernicama o preporukama Vijeća Evrope o ponašanju zatvorskog osoblja, koje pružaju okvir za zatvorske usluge i promoviraju humane uslove. i pozitivan tretman u modernim i progresivnim pravnim sistemima. . Sama potreba za izradom smjernica proizilazi iz činjenice da etički kodeksi nisu klasični propisi i artikuliraju vrijednosti i principe kojih se državni službenici trebaju pridržavati kada se suoče sa određenim profesionalnim dilemama. Kao takve, smjernice su „živi“ dokument koji će se kontinuirano ažurirati na osnovu praktičnog iskustva.

Smjernice su pripremljene u okviru projekta: „Podrška efikasnom upravljanju mehanizmom krivičnih sankcija u Crnoj Gori“, koji se realizuje u saradnji sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija, uz podršku Ministarstva pravde Crne Gore. .

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial