CEDEM objavljuje rezultate istraživanja o socio-ekonomskom položaju žena, žrtava nasilja

CEDEM objavljuje rezultate istraživanja o socio-ekonomskom položaju žena, žrtava nasilja

Cjelokupno Istraživanje možete preuzeti ovdje.

CEDEM objavljuje rezultate istraživanja o socio-ekonomskom položaju žena, žrtava nasilja, koje je realizovano u okviru projekta „Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost“, koji CEDEM sprovodi u partnerstvu sa Crnogorskim ženskim lobijem, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Crna Gora je prepoznala problem nasilja i sa njim se suočava i obračunava svakodnevno, kroz rad svojih institucija. Međutim i pored toga što postoji sistem za borbu protiv nasilja i što se svaka institucija i svi zaposleni u njoj trude da svoj posao obave valjano i do kraja, čini se da još mnogo toga treba uraditi kako bi se u ovoj, svakako teškoj borbi i pobijedilo.

Baveći se isključivo djelom koje je nasilnik izvršio, država nepravedno nasilnika stavlja u centar pažnje, dok samu žrtvu „ostavlja po strani“, bez prijeko potrebne podrške i zaštite, barem tokom onog vremena „do“ izricanja presude, a vrlo često i kasnije, jer su kazne – preblage i ne postižu cilj.

Neophodno je što prije ustanoviti kompletan sistem porške žtrvama nasilja, oformiti krizni centar i sigurnu kuću, raditi na međusobnom povezivanju i saradnji svih institucija koje učestvuju u borbi protiv nasilja, ali i na prevenciji, edukaciji i specijalizaciji.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial