Objavljen je Prijedlog praktične politike – ključni nalazi, problemi i preporuke za borbu protiv nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova.

Objavljen je Prijedlog praktične politike – ključni nalazi, problemi i preporuke za borbu protiv nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova.

Prijedlog praktične politike sadrži ključne nalaze i preporuke za borbu protiv nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova, kako bi se ukazala na percepciju, intenzitet i oblici ovih pojava i intenzivirali odgovarajuće mjere za suzbijanje i prevenciju istih. Takođe, ova praktična politika poslužiće profesionalcima u realizaciji aktivnosti u oblasti postizanja održivog i efikasnog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i mjera za suzbijanje prisilnih brakova i dječijeg prosjačenja.

Prijedlog praktične politike izrađen je u okviru projekta „Zajedno za održive rezultate u borbi protiv nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova“ uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial