Dodelom sertifikata završena dvodnevna škola „Multikulturalizam u Crnoj Gori: mogućnosti i izazovi“

Dodelom sertifikata završena dvodnevna škola „Multikulturalizam u Crnoj Gori: mogućnosti i izazovi“

(Projektni koordinator g-din Marko Pejović sa polaznicima Škole)

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) realizuje projekat “Zajedno do afirmacije multikulturalnosti i ravnopravnosti!”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. U okviru ovog projekta, 24. i 25. juna 2019. godine u hotelu Four Points by Sheraton u Kolašinu održana je dvodnevna škola „Multikulturalizam u Crnoj Gori: mogućnosti i izazovi“. Cilj ovog projekta je doprinijeti većem poštivanju prava pripadnika manjina i podizanju svijesti stručne i laičke javnosti o značaju multikulturalnosti, pružanjem praktičnih i teorijskih znanja o antidiskriminacijskom zakonodavstvu i omogućavanju ravnopravnosti članova. manjinskih grupa sa drugima. politike ravnopravnosti kroz podizanje svijesti o multikulturalnosti, važnosti prihvatanja i poštovanja drugih kultura, kao i razvijanju duha međuetničke tolerancije među građanima Crne Gore.

Škola je bila namijenjena mladim kadrovima u pravosuđu, akterima civilnog društva, predstavnicima vijeća manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, te predstavnicima političkih partija.

Prvog dana Škole predavanje je održao mr Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, a učesnici su imali priliku da se upoznaju sa univerzalnim i regionalnim pravnim standardima u zaštiti od diskriminacije, crnogorskim pravnim poretkom i specifičnim zaštita od diskriminacije. Posebna pažnja prvog dana posvećena je postupcima protiv diskriminacije i pravima pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica kroz poređenje prava i prakse.

Tokom drugog dana škole, mr Almedina Vukić, konsultant UNDP-a i bivši saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka, govorila je o multikulturalnosti i očuvanju različitosti u Crnoj Gori, te proučavanju kulturne globalizacije i srodnih fenomena, njihovom razvoju, karakteristikama i implikacije na kulturnu raznolikost. Polaznici su na kraju škole stekli znanja o aktivnostima Evropske unije i međunarodnih organizacija u oblasti kulturne politike prema rastućem stepenu kulturne globalizacije, te potrebi zaštite raznolikosti kulturnih izraza.

Na kraju su uručeni sertifikati za učešće u dvodnevnoj školi.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial