Objavljeni rezultati istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore

Objavljeni rezultati istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore

CEDEM je na današnjoj konferenciji za medije predstavio rezultate istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore, koje je sprovedeno u periodu od 01. do 13. jula 2019. godine.

Kao i ranijih godina, kada su važni politički događaji u pitanju, CEDEM je sproveo istraživanje u cilju identifikovanja stavova građana Crne Gore o pojedinim ključnim društveno-političkim pitanjima, a poseban cilj je kontinurano praćenje trendova u dužem vremenskom periodu posredstvom standardizovanih istraživačkih indikatora. Uslijed toga, sljedeći indikatori imaju centralno mjesto u CEDEM-ovim istraživanjima: podrška EU i NATO, povjerenje građana u državne institucije, Vladu, političke i/ili javne ličnosti, rejting političkih partija i sl, tj. indikatori koji pripadaju korpusu standardnog mjerenja u domenu političkog javnog mnjenja Crne Gore.

Rezultate istraživanja koje možete preuzeti ovdje su predstavili g-đa Milena Bešić, direktorica CEDEM-a i Ognjen Marković, programski menadžer.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial