CEDEM je objavio publikaciju “Vodič za član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima – Pravo na pravično suđenje”

CEDEM je objavio publikaciju “Vodič za član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima – Pravo na pravično suđenje”

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) objavio je publikaciju „Vodič za član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima – pravo na pravično suđenje“ za pravnike i deo je projekta „Podrška efikasnom upravljanju krivičnim delima“. Sankcije u Crnoj Gori“ CEDEM, koji finansira Ministarstvo pravde – Zavod za izvršenje krivičnih sankcija. Autori ove publikacije su gđa Valentina Pavličić, predstavnica Crne Gore pred Evropskim sudom pravde i gđa Zdenka Perović, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial