Članstvo u NATO-u je preporuka za ulazak Crne Gore u EU

Članstvo u NATO-u je preporuka za ulazak Crne Gore u EU

(Gdin Marković, gđa Perović i ambasadorka Kemp na divanjenju sa mladima. Za više slika posjetiti našu Galeriju.)

Ulaskom u NATO, Crna Gora je dostigla standarde koji će biti podsticaj evropskim integracijama, dodala je svoje resurse međunarodnom sistemu i time ima isti glas kao i ostale članice.

Britanska ambasadorka u Crnoj Gori Alison Kemp divila se mladima i rekla da je Crna Gora ulaskom u NATO započela reforme koje će je, prema njenom mišljenju, približiti Evropskoj uniji (EU).

„Crna Gora je prošla kroz reforme tajne službe, budžet za odbranu je postao javan, a izvršena je i profesionalizacija kadrova u Ministarstvu odbrane, kao i u vojnim snagama. „Ulaskom u NATO, Crna Gora je dodala svoj glas i resurse prema međunarodnom sistemu i stoga ima isti glas kao i druge članice”, rekao je Kemp.

Prema podacima MONSTAT-a, kako je kazala, Velika Britanija je među deset najvećih stranih investitora u Crnoj Gori.

„Procjenjuje se da je, od članstva Crne Gore u NATO-u, broj investicija iz zemalja NATO-a povećan za 66 odsto. „To nije samo u korelaciji sa NATO alijansom, već mnogi britanski investitori kažu da se ulaskom osjećaju sigurnije. prilikom ulaganja u Crnu Goru, što donosi i veći broj britanskih turista“, rekao je Kemp.

Članstvom Crne Gore, prema njegovom mišljenju, alijansa je pokazala da ne želi zatvoreni krug i da želi da se širi.

„Također, Crna Gora je dala doprinos pomažući zemljama regiona, kao što su Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, da se pripreme za članstvo“, rekao je Kemp.

Govoreći o aktuelnoj agendi u EU i formiranju vojske u toj Uniji, ona je rekla da je stav jasan.

“NATO je najuspješniji savez u istoriji, jer je u svojih 70 godina postojanja uspio da odbrani i zaštiti slobode i način života koji živimo. NATO je Evropi dao period mira kakav nije uspio nijedan drugi savez “Stav Ujedinjenog Kraljevstva je vrlo jasan, da EU ne treba posebna vojska, koja bi funkcionisala paralelno, jer upravo zato imamo NATO”, naveo je Kemp.

Načelnik Odjeljenja za NATO u Ministarstvu odbrane Crne Gore Radmila Perović istakla je da je članstvo Crne Gore u NATO alijansi privilegija za Crnu Goru, koja državi, kako je navela, donosi brojne koristi.

„Prva beneficija je svakako politička, jer Crna Gora, kao mala država sa manje od milion stanovnika, ima isto pravo glasa, odnosno isti značaj kao i mnogo veće države. Odluke donosimo ravnopravno sa ostalim članovima“, rekao je Perović.

Govoreći o ekonomskim koristima od članstva Crne Gore u NATO, Perovićeva je rekla da je Crna Gora sigurna investiciona destinacija, što je, kako je rekla, direktno uticalo na povećanje stranih investicija.

“Najznačajnija korist je što ulaskom u NATO garantujemo dugoročnu sigurnost na našoj teritoriji i sigurnost našim građanima, što je preduslov za svaki drugi napredak”, istakao je Perović.

„Ono što smo postigli u smislu pridruživanja NATO-u će nam koristiti u smislu EU integracija.“ “Članstvo u NATO-u nije preduslov za članstvo u EU, ali je odlična preporuka jer smo ispunili određene standarde i kriterijume za ulazak u NATO, koji će se ocjenjivati na putu ka EU, jer su ta dva procesa komplementarna”, rekao je Perović. .

Ona je rekla da su edukacija i pravovremeno informisanje najbolje sredstvo u borbi protiv kampanje dezinformacija.

“Informacije koje vidimo u medijima nisu nužno namijenjene informisanju i nisu nužno tačne. Neke publikacije su namijenjene dezinformacijskim kampanjama i zato je edukacija srednjoškolaca, kao i pravovremeno i tačno informisanje veoma važna.” Ovakvi projekti, poput onog koji provodi CEDEM, omogućavaju ljudima da u direktnoj komunikaciji čuju tačne informacije od zvaničnih predstavnika, što je jedan od načina borbe protiv kampanja dezinformacija“, rekao je Perović.

Programski menadžer CEDEM-a Ognjen Marković naveo je da je više od 120 srednjoškolaca razgovaralo sa ambasadorima zemalja članica NATO-a o perspektivi koju im članstvo pruža tokom četiri marša, organizovana u okviru projekta „Zauzmimo stav za buduće perspektive: Alijansa Mladi i NATO“, koji finansira Odjeljenje za javnu diplomatiju NATO-a.

„Ovim događajima prisustvovalo je više od 120 srednjoškolaca koji su se predstavili kao aktivni članovi crnogorskog društva koji razmišljaju o važnim društvenim temama poput ove. Mladi su svojim pitanjima i komentarima dokazali da predstavljaju ne samo sadašnjost, ali i budućnost ove zemlje“, istakao je Marković.

“Trudili smo se da mjesta divljenja budemo bliski mladima ili lokacije koje imaju veliki kulturni i umjetnički značaj za lokalnu zajednicu, kako bismo ih oživjeli”, objasnio je Marković.

On je rekao da je divljenje tradicionalni običaj i da se nastojalo da se razgovor o temama iz NATO-a prilagodi mladima, kroz komunikaciju koja je otvorena i okrenuta u dva pravca.

Divljenje je realizovano u okviru projekta „Zauzmimo stav za buduće perspektive: Alijansa mladih i NATO“, koji finansira Odeljenje za javnu diplomatiju NATO-a, a realizuje Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), u saradnji sa PR centrom i NVO Attack.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial