Analiza „Mapiranje ključnih deficita ishoda učenja studija svih profila društvenih nauka za potrebe kvartarnog sektora“

Analiza „Mapiranje ključnih deficita ishoda učenja studija svih profila društvenih nauka za potrebe kvartarnog sektora“

Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM je sproveo istraživanje koje je imalo za cilj da se utvrdi koje su to kompetencije svršenih studenata društvenih nauka nedostatne, a u pogledu potreba kvartarnog sektora u Crnoj Gori, konkretno – javne uprave i sektora obrazovanja.

Rezultati istraživanja ukazuju da se ishodi učenja obrazovnih kurikuluma fakulteta društvenih nauka u Crnoj Gori dobrim dijelom ne poklapaju sa onim što su stvarna znanja, vještine i kompetencije svršenih studenata društvenih nauka, u praksi.

Jedan od nalaza istraživanja ukazuje da, 56,3% ispitanika smatra da je školstvo u Crnoj Gori na pristojnom nivou, a da je u odnosu na zemlje regiona, na višem nivou u odnosu na Albaniju, na istom nivou kao u Bosni i Hercegovini, odnosno na nižem nivou u odnosu na Hrvatsku i Srbiju.

Na osnovu rezultata anketnog istraživanja, ishodi učenja su najviši i prilično ujednačeni na Fakultetu političkih nauka, Ekonomskom fakultetu, te Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, dok su vrijednosti za privatne fakultete nešto niže prema kojima je najbolje rangiran Fakultet za državne i evropske studije – FDES, potom slijede Humanističke studije i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica. Istraživanje u cjelini možete pronaći ovdje.

Analiza „Mapiranje ključnih deficita ishoda učenja studija svih profila društvenih nauka za potrebe kvartarnog sektora“ predstavlja dio projekta “Praktična akademija za socijalnu integraciju” koji CEDEM sprovodi uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial