Predstavljeni rezultati istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore

Predstavljeni rezultati istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore

CEDEM je na današnjoj konferenciji za medije predstavio rezultate istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore, koje je sprovedeno u periodu od 18. juna do 26. juna 2021. godine na uzorku od 1015 građana Crne Gore. 

Kao i  ranijih godina, kada su važni politički događaji u pitanju, CEDEM je sproveo sveobuhvatno istraživanje u cilju identifikovanja stavova građana Crne Gore o pojedinim ključnim društveno-političkim pitanjima, a poseban cilj je kontinurano praćenje trendova u dužem vremenskom periodu posredstvom standardizovanih istraživačkih indikatora. Uslijed toga, sljedeći indikatori imaju centralno mjesto u CEDEM-ovim istraživanjima: podrška EU i NATO, povjerenje građana u državne institucije, Vladu, političke i/ili javne ličnosti, rejting političkih partija i sl, tj. indikatori koji pripadaju korpusu standardnog mjerenja u domenu političkog javnog mnjenja Crne Gore.

Rezultate istraživanja,  koje možete preuzeti ovdje predstavili su Milena Bešić, direktorica CEDEM-a i Marko Pejović, programski menadžer. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial