Zajedno za afirmaciju multikulturalizma i ravnopravnosti!

CRNA GORA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Projekat “Zajedno za afirmaciju multikulturalizma i ravnopravnosti!” nastao je kao rezultat mapiranih problema, izazova i nedostataka u ovoj oblasti prilikom implementacije prethodnih projekata na polju zaštite od diskriminacije pripadnika manjinskih grupa i promocije multikulturalnosti.

Imajući u vidu strateške ciljeve Crne Gore i obaveze u primjeni standarda Evropske unije u ovoj oblasti, projekat ima za cilj davanje doprinosa većem poštovanju prava pripadnika/ca manjinskih naroda i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti multikulturalizma, kroz pružanje praktičnog i teorijskog znanja mladim kadrovima u pravosuđu, akterima civilnog društva, predstavnicima savjeta manjinskih naroda i predstavnicima lokalnih samouprava o antidiskriminacionom zakonodavstvu i omogućavanju ravnopravosti pripadnika/ca manjinskih grupa sa drugim licima kroz razvoj javnih politika, podsticanje razvijanja koherentnije i djelotvornije poltike ravnopravnosti kroz jačanje svijesti o multikulturalizmu, važnosti prihvatanja i poštovanja drugih kultura, te njegovanje kulturnog diverziteta i razvijanje duha međuetničke tolerancije kod crnogorskih građana i podizanje svijesti javnosti o kulturi i tradiciji manjinskih naroda.

Ovaj projekat je posebno usmjeren na: 1) Mlade kadrove u pravosuđu (stručni saradnici/e sa posebnim akcentom na zaposlene u Osnovnom sudu, Višem sudu, Upravnom sudu, državnom tužilaštvu i advokatskim kancelarijama); 2) Aktere civilnog društva (zaposleni u organizacijama koje se bave vladavinom prava, zaštitom i promocijom prava manjinskih naroda); 3) Predstavnike savjeta manjinskih naroda i 4) Predstavnike lokalnih samouprava.

U okviru ovog projekta realizovaće se medijska kampanja,  istraživanje “Etnička distance u Crnoj Gori”, kao i dvodnevne škole za mlade kadrove u pravosuđu, aktere civilnog društva, predstavnike savjeta manjinskih naroda i predstavnike lokalnih samouprava .

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial