Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije

Projekat „Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije“ je partnerski projekat Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Centra za strane jezike i prevođenje Double L (u daljem tekstu: Double L) i Instituta za medije Crne Gore (u daljem tesktu: Institut za medije). U projektu će biti uključeno 10 osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: OSI) koje će pohađati dva edukativna modula u trajanju od 4 mjeseca, nakon kojih će 6 OSI biti radno angažovano u CEDEM-u, Double L-u i Institutu za medije. Sve tri organizacije će zajedno raditi na koordinisanju i evaluaciji projekta. CEDEM je zadužen za cjelokupnu koordinaciju i monitoring projekta, kao i za pripremu radionica u prvom edukativnom modulu zajedno sa Institutom za medije, dok će Double L organizovati intenzivni kurs opšteg/poslovnog engleskog jezika za učesnike projekta u okviru drugog edukativnog modula. U drugom dijelu projekta, CEDEM, Institut za medije i Double L će od ukupno 10 OSI koje završe dva edukativna modula zaposliti 6 lica koja će imati mentore tokom svih 6 mjeseci radnog angažmana. Takođe u okviru projekta je predviđeno objavljivanje publikacije, edukativnih postera, lifleta, kao i obilježavanje međunarodnog dana OSI i organizovanje dvije konferencije.

Projekat je finansiran od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial