Jačanje regionalne pravosudne saradnje u krivičnim stvarima kroz multisektorski pristup

Opšti cilj projekta je davanje doprinosa jačanju regionalne saradnje u pravosuđu u krivičnim stvarima, kroz jačanje kapaciteta i dijaloga učesnika u pravosuđu, u tijesnoj saradnji sa organizacijama civilnog društva.

Specifični cilj koji se želi postići ovim projektom odnosi se na podršku međusobne saradnje i dijaloga među sudijama, tužiocima, pravosudnim osobljem i organizacijama civilnog društva u ovoj oblasti.

Svrha projekta se odnosi na potrebu jačanja regionalne pravosudne saradnje i okupljanja ključnih učesnika i to predstavnika/ca:

• Sudova (osnovni i viši sudovi, kao i Apelacioni sud Crne Gore),
• Tužilaštva (uključujući Vrhovno državno tužilaštvo i Kancelariju specijalnog tužioca),
• Ministarstva pravde, • Ministarstva za ljudska i manjinska prava i
• Relevantnih organizacija civilnog sektora.

U okviru projekta se organizuje i jednodnevna konferencija sa 35 predstavnika/ca navedenih institucija i organizacija na kojoj će biti riječi o trenutnom stanju, izazovima, sprovedenim aktivnostima i perspektivi u oblasti regionalne pravosudne saradnje, kao i pres konferencija na kojoj će biti predstavljena regionalna komparativna publikacija: “Regionalna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: pregled prakse u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Kosovu i Makedoniji”, čiji su autori pravni eksperti i ekspertkinje iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Albanije i Crne Gore.

Projekat je podržan od strane Konrad Adenaurer Fondacije kroz program Rule of Law South East Europe.

Sa okruglog stola u Centreville-u, Podgorica (s desna na lijevo: Bešić, Šaranović, Marković i Rank)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial