Unapređivanje praksi lokalnih medija u borbi proti korupcije i organizovanog kriminala

Cilj projekta je doprinos evroatlanskim integracijama Crne Gore, kroz povećanje kvaliteta i vjerodostojnosti istraživačkog novinarstva u oblasti korupcije i organizovanog kriminala.

Svrha projekta je jačanje kapaciteta lokalnih novinara, koje bi rezultiralo profesionalnijim pristupom istraživačkom procesu i kredibilnijem izvještavanju u oblasti korupcije i organizovanog kriminala. Projektom će biti obuhvaćeno 10 novinara u opštinama: Pljeva, Kotor, Ulcinj, Bijelo Polje i Bar. Njihov rad će, na kraju, biti uokviren istraživačkim pričama i člancima o korupciji i organizovanom kriminalu u 5 gradova.

Specifični cilj projekta jesu konsultacije licem-u lice, obuke, kao i priprema Vodiča o istraživačkom novinarstvu na lokalnom nivou te završne konferencije za štampu.

Medijski projekat „Unapređivanje praksi lokalnih medija u borbi proti korupcije i organizovanog kriminala“ realizuje se uz finansijsku podršku ambasade SAD-a u Crnoj Gori kroz Program profesionalizacije medija.

Detalj sa prve obuke koju je CEDEM organizovao u hotelu Aurel
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial