Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

Projekat ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta medija u Crnoj Gori za izvještavanje o krivičnom pravosuđu, kroz povećanje kvaliteta i vjerodostojnosti istraživačkog novinarstva u ovoj oblasti. Svrha projekta je jačanje integriteta i stručnosti medija za istraživačko izvještavanje o krivičnoj pravdi, u skladu sa standardima EU i /Savjeta Evrope i Kodeksa novinara u Crnoj Gori. U periodu od od 18 mjeseci, partneri u projektu, CEDEM i TV Prva će sprovesti niz aktivnosti, uključujući analizu medijskog izvještavanja o krivičnom pravosuđu, obuke za novinare o tehnikama istraživačkog novinarstva u oblasti krivičnog pravosuđa, pripremu i emitovanje televizijskih dokumentaraca o krivičnoj pravdi u Crnoj Gori, kao i događaje usmjerene ka promociji Etičkog ko201deksa novinara u Crnoj Gori.
Projekat je podržan od strane Evropske unije, kroz Program profesionalizacije medija.
Ukupna vrijednost projekta je 108, 244. 95 EUR.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial