Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa

Projekat ima za cilj poboljšanje položaja romskog i egipćanskog stanovništva i drugih ranjivih grupa kroz obezbjeđivanje lakšeg pristupa u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava. Takođe, projekat je usmjeren i na jačanje kapaciteta državne i lokalne uprave u oblasti socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije sa fokusom na opštine Nikšić, Berane i Podgorica.

Projekat realizuje Help, u saradnji sa CEDEM-om, Romskim obrazovnim fondom i Crvenim krstom Crne Gore.

Projekat finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial