Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor nad sektorom bezbjednosti

Projekat “Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana u Crnoj Gori za nadzor nad sektorom bezbjednosti” je nastao sa ciljem da doprinese jačanju vladavine prava i ljudskih prava u sektoru bezbjednosti, sa posebnim osvrtom na osnaživanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana pri vršenju nadzora nad sektorom bezbjednosti. Projekat se realizuje u saradnji sa Institucijom Ombudsmana, a projektuz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.

Ključne aktivnosti projekta obuhvataju: potpisivanje Memoranduma o saradnji između CEDEM-a i Ombudsmana, inicijalne sastanke sa predstavnicima svih relevantnih institucija sektora bezbjednosti (MUP, MO, ANB, MP, Vojska), sprovođenje fokus grupe sa zaposlenima Ombudsmana kojom bi se mapirali ključni problema i na osnovu Procjene potreba organizovali treninzi za osposobljavanje zaposlenih pri vršenju istraživanja i nadzora nad bilo kojom vrstom zloupotreba. Dodatno, Projektom je predviđeno pisanje dvije analize: i) Analiza internih regulativa u Policiji i Vojsci, ii) Komparativa analiza različitih modela Ombudsmana i načina na koji oni vrše nadzor nad sektorom bezbjednosti. U završnici, biće organizovana konferencija na kojoj će biti prezentovani rezultati projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 34.600,00 EUR.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial