Obuke u oblasti vladavine prava

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese uspostavljanju pune vladavine prava u Crnoj Gori, a samim tim i približavanju zemlje članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji. Seminari se realizuju u okviru višegodišnjeg programa koji je CEDEM razvio u saradnji sa AIRE Centrom iz Londona, sa ciljem da doprinese usklađivanju crnogorskog zakonodavstva i prakse sa standardima Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Program je do sada pohađalo preko 1000 predstavnika pravosuđa, državne administracije, advokature, medija i organizacija civilnog društva.
Ovogodišnji seminari biće vezani za ključne izazove u primjeni inoviranog krvičnog zakonodavstva, s fokusom na nove institute ZKP-a i oduzimanje imovinske koristi stečene organizovanim kriminalom. Organizacja seminara je poržana od strane njemačke fondacije Konrad Adenauer, kroz Program vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial