preloader

Političko javno mnjenje Crne Gore – 2016

Projekat Političko javno mnjenje Crne Gore – 2016, CEDEM realizuje uz podršku NATO Public Diplomacy iz Brisela i Ambasade SAD-a u Podgorici.  Istraživanja imaju za cilj da identifikuju stavove građana Crne Gore o pojedinim ključnim društveno-političkim pitanjima, o NATO integracijama Crne Gore, a poseban akcenat je…

Zagovaranje za otvorenu vladu

Regionalni projekat Zagovaranje za otvorenu vladu ima za cilj da podstakne razvoj koncepta otvorene vlade i osnaži kapacitete organizacija civilnog društva da utiču na uspostavljanju odgovorne i transparetne vlasti kroz proces praćenja izvršavanja obaveza koje su države dobrovoljno preuzele kroz inicijativu za…

Seminari o evropskim integracijama

CEDEM već dugi niz godina organizuje seminar za studente na temu: Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija. Projekat se realizuje uz podršku njemačke fondacije Konrad Adenauer Stiftung – KAS i Centra za evropske studije – CES iz Brisela. Primarni cilj ovog seminara je podizanje…

Obrazovanjem do socijalne inkluzije

CEDEM je, u partnerstvu sa Pedagoškim centrom Crne Gore i NVO „Djeca“ iz Rožaja, počeo da realizuje projekat „Obrazovanjem do socijalne inkluzije“ koji će trajati 18 mjeseci. Projekat se realizuje u okviru programa Prekogranične saradnje Crna Gora/Kosovo 2011 – 2013,…