Škola: Rod i reforma sektora bezbjednosti

Škola: ROD i reforma sektora bezbjednosti u Crnoj Gori ima za cilj poboljšanje nivoa informisanosti i znanja mladih o položaju i učešću žena u sektoru bezbjednosti. Kroz pružanje teorijskog, ali i praktičnog znanja o reformi sektora bezbjednosti, rodnoj politici, kao i bezbjednosnim mehanizmima u Crnoj Gori, teži se posrednom uticanju na razvijanje koherentnije i djelotvornije rodne politike u ovoj oblasti.

Sektor bezbjednosti nije izuzetak za tradicionalno prisutnu rodnu neravnopravnost u Crnoj Gori. Stoga, pružanje znanja o politikama bezbjednosti i rodne ravnopravnosti, prije svega mladim ljudima, je od izuzetnog značaja s obzirom na veoma nizak nivo javne svijesti o ovim pitanjima, ali i veoma mali procenat žena na visokim upravljačkim pozicijama u bezbjednosnom sektoru. Naime, procenat žena na visokim pozicijama u Ministarstvu odbrane čak je ispod 11, 4%. Takođe, u Crnoj Gori ne postoji sistemska edukacija o pitanjima rodne ravnopravnosti u sektoru bezbjednosti, niti se bilo koja od organizacija kako nevladinih, tako i vladinih bavi ovakvim vidom obrazovanja. „Škola: ROD i reforma sekora bezbjednosti“ bice prva aktivnost takvog tipa u Crnoj Gori, i u perspektivi bi mogla da postane integralni dio programa obuke pod pokroviteljstvom neke od obrazovnih i bezbjednosnih institucija.

Radi se o šestomjesečnom projektu, podržanom od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Projekta je posebno  usmjeren na: 1) mlade aktere/ke civilnog društva (ruralne i ženske NVO, sindikate, religijska, nacionalna i druga udruženja); 2) pripravnike/ce i mlađe službenike/ce zaposlene u državnim institucijama (s posebnim akcentom na Upravu policije, Vojsku Crne Gore, Ministarstvo odbrane, članove parlamenta); 3) mlade lidere/ke političkih partija u Crnoj Gori; 4) studente/kinje i 5) predstavnike/ce medija. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial