Rizici korupcije u sistemu pravosuđa i biznis sektoru

Cilj projekta je da obezbijedi temeljnu analizu stavova i percepcija građana, predstavnika pravosuđa i preduzetnika o postojanju rizika korupcije u pravosuđu i biznis sektoru, na temelju metodologije percepcije indeksa korupcije. Projekat takođe ima za cilj da analizira eventualne regionalne razlike u percepciji korupcije među ispitanicima, kao i trendove u pogledu razvoja indeksa percepcije korupcije u Crnoj Gori, i da doprinese definisanju preporuka za smanjenje percepcije korupcije i jačanje povjerenja javnosti u pravosuđe i biznis sektor.
Ciljne grupe u projektu su: 1500 građana Crne Gore iz 23 opština (na temelju slučajnog uzorka); 60 predstavnika pravosuđa i 50 preduzetnika.

Projekat je podržan od strane Fondacije braće Rokfeler.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 20.000 $.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial