Podrška socijalnoj zaštiti romske i egipćanske populacije

Projekat ima za cilj da doprinese unaprjeđenju socijalne zaštite romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori, kroz analizu relevantnih javnih politika i zagovaranje promjena u ovoj oblasti. Konkretno, projekat ima za cilj da analizira uticaj određenih mjera socijalne zaštite na integraciju Roma i Egipćana i definiše preporuke za njihovo unaprjeđenje.

Osim toga, projekat ima za cilj da poboljša informisanost opšte javnosti o potrebama romske i egipćanske populacije, ali i da podstakne razmjenu dobrih praksi u ovoj oblasti. Projekat će obuhvatiti analizu efekata socijalne politike prema Romima i Egipćanima i kampanju javnog zagovaranja socijalnog uključivanja marginalizovanih zajednica. Aktivnosti će biti realizovane u opštinama koje su naseljene romskom i egipćanskom populacijom, u trajanju od 10 mjeseci. Projekat je podržan od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial