Lokalni razvojni projekti (LDMI)

Koncept lokalnih razvojnih projekata je razvijen sa ciljem da podstakne održivu socijalnu integraciju Roma i Egipćana na lokalnom nivou.  U pitanju su projekti koji su direktno usmjereni na poboljšanje uslova života Roma i Egipćana u lokalnim zajednicama, ali i na razvoj lokalnih partnerstava između opština, romske zajednice i civilnog sektora.

Osim toga, lokalni razvojni projekti treba da doprinesu jačanju kapaciteta lokalnih aktera za veće privlačenje EU fondova, kao i boljem povezivanju mehanizama Nacionalne Dekade Roma i lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma i Egipćana sa raspoloživim fondovima Evropske unije. Lokalni razvojni projekti će obuhvatiti rekonstrukciju vodovodne mreže u romskim naseljima Brlja u Nikšiću i Donji Talum u Beranama, kao i izradu lokalne studije o uslovima stanovanja romske i egipćanske zajednice u opštini Herceg Novi, te pružanje besplatne pravne pomoći lokalnom romskom stanovništvu u vezi sa stanarskim pravima i legalizacijom neformalnih objekata.  Projekti se realizuju u partnerstvu između CEDEM-a i opština Nikšić, Berane i Herceg Novi, u saradnji sa lokalnim romskim partnerima. Projekti su finansijski podržani od strane Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte, kroz MtM Program(Making the Most of EU Funds for Roma).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial