Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učešće u UPR procesu

Opšti cilj projekta je da doprinese afirmaciji UPR (Univerzalni periodični pregled stanja ljudskih prava u zemljama članicama UN-a) procesa i većem poštovanju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori. Specifični ciljevi projekta su: 1)Ojačani kapaciteti civilnog društva za učešće u UPR procesu; 2) Unaprijeđen uticaj civilnog društva na javne politike u oblasti ljudskih prava kroz UPR proces.

Ključne aktivnosti projekta obuhvataju formiranje koalicije organizacija civilnog društva i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u UPR procesu; pripremu alternativnih izvještaja i preporuka za unaprjeđenje stanja ljudskih prava i medijsku kampanju za podizanje svijesti o UPR procesu u Crnoj Gori. Projekat je podržan od strane Balkanskog fonda za demokratiju, u trajanju od 10 mjeseci.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial