Obuka mladih kadrova u pravosuđu

Program obuke mladih kadrova u prvosuđu predstavlja dio višegodišnjeg projekta Jačanje kapaciteta mladih kadrova u pravosuđu koji ima za cilj da pripravnicima i stručnim saradnicima u sudovima, tužilaštvu, državnoj upravi i advokatskim kancelarijama, pruži dodatna znanja o primjeni nacionalnog zakonodavstva i standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima i na taj način doprinese implementaciji pravne reforme u Crnoj Gori.

U realizaciji obuka do sada je učstvovalo preko 200 pripravnika i stručnih saradnika, advokatskih pripravnika i studenata pravnih fakulteta. Ovogodišnja obuka će obuhvatiti oblasti krivičnog i prekršajnog zakonodavstva. Posebna pažnja biće posvećena praktičnom radu, kroz formu radionica, sa ciljem da polaznici obuke steknu primjenjiva i praktična znanja i vještine koji će im biti od koristi u daljem radu. Projekat se realizuje uz podršku njemačke fondacije Konrad Adenauer – Program u Cnoj Gori.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial