preloader

Podizanje javne svijesti o NATO integracijama

Projekat Podizanje javne svijesti o ulozi građana/ki u NATO integracijama Crne Gore ima za cilj osnaživanje učešća lokalnog stanovništva u javnoj debati o važnosti pitanja NATO integracija. Ključna aktivnost ovog projekta se odnosi na formiranje svojevrsnog lokalnog „citizens’ taskforce” (neformalno udruženje građana) koje će činiti 12 građana/ki, sa „pro and contra” NATO stavovima, zainteresovanih da budu nosioci javne kampanje koja će se biti sprovedena u tri sjeverne opštine – Berane, Bijelo Polje i Pljevlja. Projekat se realizuje u partnerstvu sa NVO „Spona” iz Berana, a finansijski je podržan od strane Američke ambasade u Podgorici.

Kampanja će se bazirati na prethodno utvrđenoj Platformi djelovanja „taskforce-a”, dokumentu koji će sadržati ključne principe i buduće korake kada je u pitanju aktivna participacija građanstva u debati o NATO pitanju. Glavne aktivnosti kampanje se odnose na organizovanje uličnog performansa u okviru kojeg ce biti distribuiran promotivni materijal i organizovanje javnih tribina u tri spomenute sjeverne opštine. Glavni zaključci i preporuke o mehanizmima djelovanja i jačanja građanskog aktivizma kada je u pitanju promovisanje NATO pitanja na lokalnom nivou će biti prezentovani javnosti i predstavnicima političkih partija na okruglom stolu i putem društvenih mreža.