Izgradnja kapaciteta za jačanje crnogorskog sistema azila i upravljanja migracijama

Uz podršku MATRA programa Ambasade Holandije u BeograduCEDEM je započeo realizaciju  projekta Izgradnja kapaciteta za jačanje crnogorskog sistema azila i upravljanja migracijama koji ima za cilj da podrži napore Crne Gore u reformisanju sastava azila i upravljanja mješovitim migracijama u skladu sa EU standardima.

Osim toga, projekat ima za cilj da doprinese jačanju saradnje između Vlade i civilnog društva u ovoj oblasti. Ključne aktivnosti projekta obuhvataju osnivanje NVO koalicije koja će se baviti monitoringom sistema azila i migracija u okviru Poglavlja 24, treninge za predstavnike državne uprave, granične policije i NVO, istraživanje o potrebama na terenu, okrugle stolove o nacrtu Zakona o azilu. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Holandskim savjetom za izbjeglice, u trajanju od 12 mjeseci.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial