Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa

U saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMi), realizuje se projekat pod nazivom “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa (Judicial reform: Upgrading CSO’s capacities to contribute to the integrity of judiciary)”. Opšti cilj projekta podrazumijeva doprinos postizanju višeg…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial