preloader

EFIKASNIJIM SISTEMOM MONITORINGA DO BOLJE PRIMJENE NORMATIVNIH PROPISA

Ostvareni napredak u oblasti zaštite manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u normativnom smislu je prepoznat kroz niz nacionalnih i međunarodnih izvještaja, kao i kroz izvještaje CEDEM-a o sprovedenim istraživanja. Uprkos postignutim rezultatima, primjena podzakonskih akata i postojećih instituticionalnih mehanizama mora biti u većoj mjeri. Imajući u vidu period od usvajanja istih neophodno je pristupiti efikasnijem sistemu monitoringa koji bi doveo do bolje primjene tih propisa,  odnosno koji bi doprinijeli dodatnom ostvarivanju zagarantovanih prava i kontinuiranom podizanju stepena informisanosti o sopstvenim pravima, poštovanju ljudskih i manjinskih prava, zabrani diskriminacije, kao i o praksi Evropskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti. Navedeno predstavlja okosnicu projekta „Efikasnijim sistemom monitoringa do bolje primjene normativnih propisa” čija je svrha da doprinese ispunjavanju obaveza koje proističu iz  procesa pristupanja Crne Gore EU, kao i iz Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina kojom se Crna Gora se obavezala da unapređuje stanje i položaj manjina u skladu sa članovima ove Konvencije.

S tim u vezi, opšti cilj ovog projekta je doprinošenje potpunoj ravnopravnosti podsticanjem i promovisanjem zaštite pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, kroz ostvarivanje specifičnih ciljeva usmjerenih na unapređivanje efikasnog sistema monitoringa primjene međunarodnih i nacionalnih propisa  i podizanja svijest i razumijevanje o pravima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica podstičući afirmisanje vrijednosti plurastičkog i otvorenog crnogorskog društva.

U skladu sa navedenim ciljevima, aktivnosti ovog projekta se odnose analiziranje i monitoring sprovođenja  podzakonskih akata i institucionalnih mehanizama, kao i sprovođenje sveobuhvatnog kvanitativnog i kvalitativnog istraživanja o socio-ekonomskom položaju i identifikaciji faktora socio-ekonomske deprivacije manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednici. Dodatno, usljed nedovoljne informisanosti o garantovanim pravima, poštovanju ljudskih i manjinskih prava, zabrani diskriminacije, kao i o praksi Evropskog suda za ljudska prava organizovaće se događaj „Razgovarajmo o ostvarivanju zagantovnih prava i pravnoj zaštiti“ koji će pružiti priliku pripadnicima manjina da poboljšaju informisanost i razumijevanje postojeće legislative, a tokom projektne implementacije će dodatna pažnja biti usmjerena na podizanje svijesti o ostvarivanju prava i pravnim mehanizmima zaštita pripadnika manjina kroz izradu videografika. Sve publikacije će biti prevedene na albanski jezik, sa ciljem obezbjeđivanja novih publikacija u ovoj oblasti na jezicima manjina.

Očekivani projektni ishodi su uspostavljenje efikasnijeg sistema monitoringa ostvarivanja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i podizanje svijesti manjinskih naroda o sopstvenom statusu, pravima i obavezama u skladu sa međunarodnim standardima i pozitivnim pravom Crne Gore.

Projekat traje 12 mjeseci, a ukupan iznos budžeta je 14.207,25 eura. Projekat je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.