Završen projekat PREDIM „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“.

Završen projekat PREDIM „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“.

(Detalj sa završne konferencije projekta PREDIM.)

U okviru navedenog projekta CEDEM je realizovao veliki broj aktivnosti. Naime, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je u srijedu 26. maja 2017. godine u hotelu Hilton u Podgorici predstavio rezultate istraživanja „Obrasci diskriminacije u Crnoj Gori“. Istraživanje je realizovano u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Institucijom ombudsmana, u okviru projekta „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“ (PREDIM), koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope.

Rezultate istraživanja predstavili su Miloš Bešić, glavni metodolog CEDEM-a i Milena Bešić, direktorica CEDEM-a.

CEDEM je u periodu od 29. do 31. avgusta u Kolašinu održao obuku o istraživačkim vještinama zaposlenih u Instituciji ombudsmana. Cilj obuke je podizanje istraživačkih kapaciteta za potrebe javnih politika.

Obuka je realizovana u saradnji sa Institucijom ombudsmana, u okviru projekta „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“ (PREDIM), koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a zadužen je Savjet Evrope. implementacije.

Centar za demokratiju i ljudska prava, u saradnji sa Savjetom Evrope, realizuje projekat „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori – PREDIM“, koji finansira Evropska unija.

U okviru oktobra 2017. godine u okviru projekta je održana obuka „Izgradnja kapaciteta u istraživačkim vještinama“. Obuku je vodio prof. dr Miloš Bešić, metodolog.

Obuci su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i institucija Ombudsmana Crne Gore.

Obuka je imala za cilj jačanje kapaciteta istraživačkih vještina. Obuka je doprinijela razumijevanju procesa istraživanja od strane učesnika, kao i analizi i interpretaciji podataka dobijenih tim procesom. Obuka je obuhvatila praktične primjere iz različitih oblasti istraživanja javnih politika, s posebnim naglaskom na dizajn evaluacije istraživanja, imajući u vidu njihov svakodnevni rad.

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) objavio je u martu 2018. godine drugo istraživanje „Oblici, obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori – trendovi i analize“ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Institucijom ombudsmana, u okviru projekat „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“ (PREDIM), koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a sprovodi Savjet Evrope.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial