Obuka za predstavnike institucija za identifikaciju žrtava trgovine ljudima

Obuka za predstavnike institucija za identifikaciju žrtava trgovine ljudima

CEDEM je u partnerstvu sa Ženskim lobijem Crne Gore (CLL) organizovao drugu obuku za jačanje kapaciteta predstavnika institucija za identifikaciju žrtava trgovine ljudima, sa posebnim fokusom na djecu. Obuka je realizovana u Budvi, 6/7. februara, u okviru projekta Podržimo žrtve trgovine ljudima, dečjeg prosjačenja i prinudnih brakova, koji podržava Ambasada Kanade u Beogradu.

Cilj ove obuke bio je da se doprinese jačanju kapaciteta predstavnika ključnih institucija – potpisnica Memoranduma o saradnji – da bolje identifikuju i tretiraju žrtve trgovine ljudima, posebno maloljetne osobe koje uživaju posebnu zaštitu. Pored predstavnika CEDEM-a i CZL-a, treningu su prisustvovali i predstavnici NVO Atina iz Beograda, koji su prisutne upoznali sa mehanizmima borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji i izneli uporedna iskustva i primere iz prakse.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial