Radionica o azilu i iregularnim migracijama za nevladine organizacije

Radionica o azilu i iregularnim migracijama za nevladine organizacije

U Budvi je od 6/7. februara održana je radionica o sistemu azila i upravljanju iregularnim migracijama za predstavnike crnogorskih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom migranata i žrtava trgovine ljudima i nasilja. Obuka je realizovana u saradnji sa Holandskim centrom za izbjeglice, u okviru projekta Jačanje kapaciteta crnogorskog sistema azila i upravljanje iregularnim migracijama, koji je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa politikama upravljanja azilom i migracijama u kontekstu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, posebno sa procedurama i propisima koji se odnose na postupak azila i tretmana ilegalnih migranata, koncepte sigurne zemlje i zemlje porijekla i dr. problemi. koje su važne za efikasnu zaštitu migranata i tražilaca azila. Posebna pažnja posvećena je predstavljanju slučajeva iz prakse, kako međunarodne (Holandija), tako i prakse zemalja u regionu (Srbija).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial