Obuka o standardima tretmana ranjivih grupa u oblasti azila i iregularnih migracija

Obuka o standardima tretmana ranjivih grupa u oblasti azila i iregularnih migracija

CEDEM se nalazi u hotelu Maestral u Miločeru 22/23. oktobra, za predstavnike Granične policije, Uprave za azil i Uprave za izbjeglice organizovala je dvodnevnu obuku o standardima postupanja prema ranjivim grupama u oblasti azila i iregularnih migracija.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa mjerama prijema, tretmana i integracije ranjivih grupa u oblasti azila, s posebnim osvrtom na djelovanje u kriznim situacijama: žene, stara lica, invalidi, maloljetnici bez pratnje, žrtve torture i trgovine ljudima kao i LGBTIQ osobama. Obuka je realizovana u saradnji sa Holandskim centrom za izbjeglice, u okviru projekta Jačanje kapaciteta crnogorskog sistema azila i upravljanje iregularnim migracijama, koji je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial