Konferencija o izbjegličkoj krizi u EU i regionu

Konferencija o izbjegličkoj krizi u EU i regionu

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je 28. oktobra u hotelu Ramada organizovao konferenciju “Izbjeglička kriza u Evropskoj uniji i regionu: EU plan, vladine strategije i odgovori civilnog društva”.

Ova konferencija je završna aktivnost projekta „Izgradnja kapaciteta za jačanje crnogorskog sistema azila i upravljanja migracijama“ koji ima za cilj da doprinese razvoju integracionih politika Crne Gore i sistema socijalne inkluzije tražilaca azila i imigranata. Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, u partnerstvu sa Holandskim centrom za izbeglice. Konferencija je okupila oko 50 predstavnika državnih institucija nadležnih za rad sa tražiocima azila i izbjeglica, domaćih pravnih stručnjaka, predstavnika holandskih i regionalnih partnera, medija i međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Konferencija je imala za cilj da podstakne debatu o glavnim prednostima i izazovima pravnog i institucionalnog okvira politike azila i migracija u Crnoj Gori, novim planovima Evropske unije, ali i o odgovorima Zapadnog Balkana i doprinosima civilnog društva u ovoj oblasti. obzir.

Prezentaciju možete preuzeti ovdje.
Agendu Konferencije možete preuzeti ovdje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial