Obuka: izgradnja kapaciteta predstavnika institucija

Obuka: izgradnja kapaciteta predstavnika institucija

CEDEM je u partnerstvu sa Crnogorskim ženskim lobijem (CLL) organizovao obuku za jačanje kapaciteta predstavnica institucija za identifikaciju žrtava trgovine ljudima, sa posebnim fokusom na djecu. Obuka je realizovana u Miločeru, 22/23. decembra, u okviru projekta Podrška žrtvama trgovine, dečjeg prosjačenja i prisilnih brakova, podržanog od strane Ambasade Kanade u Beogradu, u okviru CIDA fonda.

Cilj ove obuke bio je da se doprinese jačanju kapaciteta predstavnika ključnih institucija – potpisnica Memoranduma o saradnji – da bolje identifikuju i tretiraju žrtve trgovine ljudima, posebno maloljetne osobe koje uživaju posebnu zaštitu. Učesnici su upoznati sa ključnim mehanizmima u borbi protiv trgovine ljudima, ali i elementima specifične komunikacije sa žrtvama trgovine ljudima, njihovoj zaštiti i pružanju pomoći i podrške kroz studije slučaja. Pored predstavnika CEDEM-a i CZL-a, treningu su prisustvovali i predstavnici NVO Atina iz Beograda, koji su prisutne upoznali sa mehanizmima borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji i izneli uporedna iskustva i primere iz prakse.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial