Prezentacija Studije o stepenu angažovanja Crne Gore u procesu pristupanja EU

Prezentacija Studije o stepenu angažovanja Crne Gore u procesu pristupanja EU

CEDEM je u partnerstvu sa PASOS-om iz Češke Republike pripremio nacionalnu studiju o stepenu angažovanja Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Studija je završna aktivnost projekta Proširenje i građanstvo – Pogled u budućnost, koji se realizuje uz podršku Evropske komisije, kroz program Evropa za građane i građanke, sa pet partnerskih organizacija iz regiona.

Nacionalna studija predstavlja analizu dosadašnjih rezultata Crne Gore u procesu pridruživanja EU, ali se bavi i ocjenom učešća države u tom procesu. U fokusu pregovaračkog procesa sa EU je, naravno, reforma crnogorskog pravosuđa i javne uprave, kao i odlučnija borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Prema CEDEM-ovim istraživanjima političkog mišljenja, povjerenje građana u crnogorske institucije je u negativnom trendu. Iako ovo istraživanje pokazuje da podrška javnosti procesu pristupanja EU opada, crnogorsko društvo i dalje pozitivno gleda na proces evropskih integracija, posebno u vezi sa podsticanjem demokratskih reformi i izgradnjom institucija. Zanimljivo je napomenuti da, uprkos postojanju širokog političkog konsenzusa i podrške javnosti procesu pristupanja Crne Gore EU, istraživanja pokazuju da je veoma mali procenat onih koji smatraju da je dovoljno informisan o tom procesu. Nalazi studije ukazuju da je jedan od osnovnih razloga za nerazumijevanje ovog procesa od strane građana upravo neadekvatna i nedovoljna informisanost javnosti o procesu proširenja EU. Neophodno je osnažiti participativnu ulogu građana u procesu pristupanja i razviti posebne kanale komunikacije i osigurati pristup informacijama za određene grupe građana, u zavisnosti od starosti, obrazovanja, zanimanja, područja u kojem žive.

Studiju možete preuzeti na linku:

http://www.cedem.me/en/izdavatvo/publications/send/40-publikacije-eng/1240-komparativna-studija-o-stepenu-integrisanosti-novih-lanica-eu

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial