Objavljena Komparativna studija o stepenu integrisanosti novih država članica EU

Objavljena Komparativna studija o stepenu integrisanosti novih država članica EU

U okviru PASOS-ovog projekta, Proširenje i Građanstvo – Pogled u Budućnost, Centar za javnu politiku PROVIDUS, Letonija (autor Iveta Kažoka, analitičarka) je pripremio Komparativnu studiju o stepenu integrisanosti novih država članica u procesu odlučivanja na nivou EU.

Studija obuhvata klučne nalaze grupa građana organizovanih u 6 država – četiri nove države članice (Poljska, Bugarska, Češka i Letonija) i dvije države kandidatkinje – Crna Gora i Srbija; rezultate Eurobarometar istraživanja javnog mnjenja 2013. i 2014; rezultate istraživanja javnog mnjenja sprovedenog u novim državama članicama u septembru 2013. i 2014. godine kao i zaključke i preporuke sadržane u nacionalnim studijama o stepenu angažovanosti država u procesu EU integracija. Cilj Komparativne studije je procjena stepena integrisanosti građana i državnih institucija zemalja tzv. “istočnog proširenja” u procesu odlučivanja na nivou EU. CEDEM realizuje projekat kao jedna od partnerskih organizacija, zajedno sa Institutom za javne poslove iz Poljske, Centrom za javnu politiku PROVIDUS iz Letonije, Evropskim institutom iz Bugarske i Centrom za evroatlantske studije iz Beograda. PASOS iz Češke Republike je glavni koordinator projekta koji se realizuje uz podršku Evropske komisije, kroz program „Evropa za građane i građanke”.

Komparativnu studiju na engleskom jeziku možete preuzeti  ovdje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial