Sastanak UPR koalicije

Sastanak UPR koalicije

U prostorijama CEDEM-a danas je održan dogovoreni sastanak koalicije NVO koja se bavi praćenjem implementacije preporuka koje se odnose na Univerzalni pregled stanja ljudskih prava u Crnoj Gori (UPR preporuke).

Koalicija je formirana prošle godine u okviru projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učešće u UPR procesu, a čine je CEDEM, Građanska alijansa, Centar za prava djeteta Crne Gore, Centar za ženska prava, Centar za romske inicijative, Udruženje paraplegičara Podgorice i MoGula. I ove godine aktivnosti UPR koalicije podržao je Balkanski fond za demokratiju.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial