Obuka mladih kadrova u pravosuđu

Obuka mladih kadrova u pravosuđu

Uz podršku Američke ambasade u Podgorici i njemačke fondacije Konrad Adenauer, CEDEM je od 10.08.2010. u Budvi organizovao trodnevni program obuke mladih kadrova u pravosuđu. maja.

Program je dio višegodišnjeg projekta koji ima za cilj da pripravnicima i stručnim saradnicima u sudovima, tužilaštvima i advokatskim kancelarijama, kao i studentima prava, pruži dodatna znanja i informacije o primjeni nacionalnog zakonodavstva i Evropske konvencije o ljudskim pravima. standardima.

Ovogodišnja obuka je obuhvatila oblast krivičnog prava, sa posebnim akcentom na zaštitu slobode i sigurnosti ličnosti u skladu sa članom 5. Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial