Saopštenje za javnost – ljudska prava

Saopštenje za javnost – ljudska prava

Odbor za ljudska prava usvojio je većinu preporuka CEDEM-a i Inicijative mladih za ljudska prava – članice Građanske alijanse, u decembru prošle godine, u vezi sa prvobitnim izvještajem Crne Gore o implementaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Naime, Odbor za ljudska prava usvojio je listu prioritetnih pitanja vezanih za inicijalni izvještaj Crne Gore, na koje Crna Gora, kao država članica, treba da odgovori prije sjednice na kojoj Komitet formalno razmatra izvještaj o implementaciji Pakta.

Prema listi koju je usvojio Komitet, Crna Gora treba da odgovori na pitanja koja se tiču ​​garancija efektivnih pravnih lijekova, nediskriminacije, zaštite jednakih prava muškaraca i žena, prava djeteta, prava na život i zaštite od torture, privatnosti i izbjeglice i interno raseljena lica, posebno Romi i Egipćani. U preporukama dostavljenim Komitetu, CEDEM i YIHR su istakli važnost sagledavanja efikasnosti ustavnih žalbi kao mehanizma zaštite ustavnih prava i sloboda, te djelotvornosti mehanizama zaštite od diskriminacije koji su još uvijek nedjelotvorni u svim slučajevima kršenja ravnopravnosti. .

Osim toga, CEDEM i YIHR su preporučili državi da dostavi podatke koji se odnose na procesuiranje ratnih zločina i zaštitu prava žrtava tih zločina; položaj pritvorenika, posebno onih koji su korisnici psihoaktivnih supstanci, kao i osoba smještenih u psihijatrijskim ustanovama; procesuiranje slučajeva torture od strane policijskih službenika i krivično gonjenje napada na identitet i imovinu novinara. CEDEM i YIHR su takođe istakli položaj manjinskih zajednica, posebno romske i egipćanske zajednice, u vezi sa efektivnim pristupom besplatnoj pravnoj pomoći, obezbeđivanjem sudskog tumača za romski jezik i procesuiranjem dečijeg rada i prinudnih i ranih brakova.

Izvještaj Crne Gore biće razmatran na 112. sjednici Odbora, koja će biti održana od 7. do 31. oktobra 2014. godine.

Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a

Boris Raonić, predsjednik Građanske alijanse

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial