Odbor za ljudska prava usvojio je listu prioritetnih pitanja

Odbor za ljudska prava usvojio je listu prioritetnih pitanja

Odbor za ljudska prava usvojio je listu tema i pitanja vezanih za primjenu Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Crnoj Gori. Naime, radi se o listi koja se dostavlja državi članici prije sastanka na kojem Komitet formalno razmatra izvještaj države o implementaciji Pakta. Izvještaj Crne Gore biće razmatran na 112. sjednici Odbora, koja će biti održana u periodu od 7. do 31. oktobra 2014. godine. Imajući u vidu da je ova lista važan dodatak izvještaju, CEDEM i Inicijativa mladih za humanitarno Prava – članica Građanske alijanse – je u januaru ove godine Odboru dostavila listu prioritetnih pitanja. Mnoga od ovih pitanja su uvrštena na konačnu listu prioriteta Komiteta koja je nedavno usvojena, uključujući preporuke o garancijama efektivnih pravnih lijekova, zabrani torture i zaštiti prava manjinskih zajednica u Crnoj Gori, posebno romske i egipćanske populacije i LGBT zajednice. Listu tema CEDEM-a i YIHR možete pronaći ovdje, kao i Listu koju je usvojio Komitet za ljudska prava. – Spisak pitanja CEDEM-a i YIHR – Lista odbora za ljudska prava.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial