Reputacija Crne Gore raste na globalnom nivou nakon ulaska u NATO

Reputacija Crne Gore raste na globalnom nivou nakon ulaska u NATO

(Sa divanjenja sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke. Za više slika posjetiti našu Galeriju.)

Ugled Crne Gore na globalnom nivou nakon ulaska u NATO raste, a zabilježen je i veći priliv stranih direktnih investicija, kao i veća posjeta turista iz zemalja članica, izjavila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Raising Reinke. .

Ona je na divljenju sa mladima organizovanom u okviru projekta „Zauzmimo stav za buduće perspektive: Alijansa mladih i NATO“, koji sprovodi Centar za ljudska prava i demokratiju (CEDEM), kazala da statistički podaci ukazuju na brojne prednosti koje Crna Gora je ostvarila nakon ulaska u NATO.

“According to the data of the Central Bank of Montenegro, in 2018, Montenegro received more than 400 million euros of foreign direct investments from the member states of the union, which is 64 percent more than in 2017,” said Raising Reinke.

Ona je navela da je zabilježen veći broj posjeta Crnoj Gori, kao i registrovanih noćenja turista koji dolaze iz zemalja članica NATO-a. “Prema podacima Monstata, u 2018. godini zabilježeno je 20 odsto više noćenja turista iz zemalja NATO-a u odnosu na 2017. godinu”, rekao je ambasador.

Važno je da se mladi, kako je rekla, kao budući birači i lideri obrazuju i formiraju stav o ključnim pitanjima.

„Mladi su budućnost Crne Gore, pa je važno da čuju činjenice, sagledaju sve okolnosti, analiziraju i formiraju svoje mišljenje, jer će oni oblikovati državu. To je vrijednost NATO alijanse, jer je stvoren okvir u kojem će mladi moći da uče o vrijednostima demokratije i formiraju vlastito mišljenje”, rekao je Raising Reinke.

Šefica direktorata za NATO, Evropsku uniju i mirovne operacije Radmila Perović rekla je da su nakon obnove nezavisnosti Crne Gore prepoznata dva spoljnopolitička cilja – članstvo u NATO-u i članstvo u Evropskoj uniji (EU). usvajanje vrijednosti na kojima počiva moderna Evropa, kao i najrazvijenije demokratije u svijetu.

“Sjedimo za stolom sa najrazvijenijim zemljama svijeta i učestvujemo u donošenju važnih odluka za međunarodnu i globalnu sigurnost. “Snaga alijanse je kolektivna svijest o zajedničkim interesima, a snaga saveznika je da je svaka u stanju da doprinese tome, prevazilazeći svoje uske nacionalne interese, zadržavajući suverenitet“, rekao je Perović.

Ona je navela da Crna Gora ima značajnu ekonomsku korist od članstva u NATO-u i da je, kako je navela, u posljednje dvije godine postala privlačnija stranim investitorima.

“Pola svjetskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) čini BDP zemalja članica NATO-a, a to potvrđuje činjenicu da je NATO bio i ostao garant sigurnosti svih 70 godina postojanja i da je omogućio siguran društveno-ekonomski razvoj. Činjenica da je Crna Gora postala članica NATO-a znači da je država sada bezbjedna i samim tim privlačnija za strane direktne investicije“, rekao je Perović.

On je naveo da i crnogorska privreda ima prednosti članstva, jer je kompanijama nakon ulaska u alijansu, kako je objasnila, omogućeno da ravnopravno učestvuju na tenderima NATO-a sa kompanijama iz drugih zemalja.

“Također, mladi koji su navršili 21 godinu imaju priliku da se prijave na intership programe, koji su dostupni studentima iz svih zemalja članica. To je odlična prilika da mladi steknu iskustvo kroz rad u multikulturalnom društvu, stručno usavršavanje, postoji mogućnost da se nastavi rad u sjedištu NATO-a, a to je i dobra referenca za budući rad“, rekao je Perović.

Programski menadžer CEDEM-a Ognjen Marković rekao je da je ovo prvo divljenje od četiri koje će biti realizovane tokom juna meseca.

„Imajući u vidu da projekat ima za cilj povećanje stepena povjerenja i podrške NATO-u od strane mladih ljudi, kao i podizanje svijesti i razumijevanja uloge NATO-a i njegovih vrijednosti u očuvanju globalne bezbjednosti kod srednjoškolaca i studenata u Crnoj Gori, planiramo još tri čuda sa predstavnicima ambasada zemalja članica NATO-a i Ministarstva odbrane, u Danilovgradu, Cetinju i Podgorici“, rekao je Marković.

On je kazao da će srednjoškolci tako imati priliku da se direktno pitaju i razgovaraju o prednostima članstva Crne Gore u NATO, ali i izazovima sa kojima se ovaj savez suočava.

Divljenje se održava u sklopu projekta “Zauzmimo poziciju za buduće perspektive: Alijansa mladih i NATO”, koji finansira NATO Odjeljenje za javnu diplomatiju.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial