Radionica o Fakultativnom protokolu uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Radionica o Fakultativnom protokolu uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

U organizaciji CEDEM-a, Akcije za ljudska prava i Međunarodne mreže za ekonomska, socijalna i kulturna prava (ESCR-Net), u Budvi je 15/16. U septembru je u Crnoj Gori održana radionica o implementaciji Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (OP-ICESCR).

Radionica je organizovana uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Finske i Ford fondacije i okupila je aktiviste organizacija civilnog društva. Cilj radionice bio je razmjena iskustava i ideja o mogućnostima efikasne zaštite ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava u Crnoj Gori na osnovu Opcionog protokola, koji je stupio na snagu u maju 2013. godine.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial