Podizanje svijesti javnosti o NATO integracijama

Podizanje svijesti javnosti o NATO integracijama

Projekat Podizanje svijesti javnosti o ulozi građana u NATO integracijama Crne Gore ima za cilj jačanje učešća lokalnog stanovništva u javnoj debati o značaju pitanja NATO integracija. Ključna aktivnost ovog projekta je formiranje svojevrsne lokalne „građanske radne grupe“ (neformalnog udruženja građana) od 12 građana, sa „za i protiv“ NATO stavova, zainteresovanih da budu nosioci javne kampanje da budu sprovedeno u tri sjeverne opštine – Beranama, Bijelom Polju i Pljevljima. Projekat se realizuje u partnerstvu sa NVO “Spona” iz Berana, a finansijski je podržan od strane Ambasade SAD u Podgorici.

Kampanja će se zasnivati ​​na ranije uspostavljenoj Task Force, dokumentu koji će sadržavati ključne principe i buduće korake kada je u pitanju aktivno učešće građana u debati o NATO-u. Biće predstavljen promotivni materijal i organizacija javnih tribina u tri navedene sjeverne opštine. Javnosti i predstavnicima će biti predstavljeni glavni zaključci i preporuke o mehanizmima djelovanja i jačanju građanskog aktivizma kada je u pitanju promocija NATO tema na lokalnom nivou. političke partije. .

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial